(1)
Kinanti, K. P.; Sumarti, E.; Rachman, A. K. Bentuk Dan Makna Ragam Bahasa Prokem Penggemar Leslar (Lesti-Billar) Di Media Sosial: The Form and Meaning of the Language of Leslar Fans (Lesti-Billar) on Social Media. JB 2022, 3, 89-96.