[1]
K. P. Kinanti, E. Sumarti, and A. K. Rachman, “Bentuk dan Makna Ragam Bahasa Prokem Penggemar Leslar (Lesti-Billar) di Media Sosial: The Form and Meaning of the Language of Leslar Fans (Lesti-Billar) on Social Media”, JB, vol. 3, no. 1, p. 89-96, Jun. 2022.